Hiển thị các bài đăng có nhãn hàm sumif. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hàm sumif. Hiển thị tất cả bài đăng

Sử dụng hàm SUMIF để tính tổng có điều kiện trong Excel

Sử dụng hàm SUMIF để tính tổng có điều kiện trong Excel


Như đã nói ở tiêu đề, Sumif là một hàm tính tổng có điều kiện.


Vậy khi nào ta sử dụng hàm Sumif và cách sử dụng như thế nào?


- Sumif được dùng khi chúng ta cần tính tổng một cột nào đó trong bảng tính mà tổng này phải thỏa mãn điều kiện .


- Ví dụ : Ta tính tổng tiền công những nhân viên có thâm niên làm việc từ 4 năm trở lên


[Hình: Capture.png]


Cấu trúc của hàm Sumif :


Sumif(range, criteria,sum_range) trong đó :


Range : Dãy các ô chứa điều kiện, trong ví dụ này là từ A3 đến A8 (A3:A8)


Criteria : Là điều kiện, nó có thể ở dạng số hay biểu thức, hay chữ. Trong ví dụ này, do yêu cầu là từ 4 năm trở lên, nên Criteria sẽ là “>=4”


Sum_range : Là các ô chúng ta dùng để tính tổng, trong ví dụ này là B3 đến B8 (B3:B8)


Vậy cách sử dụng hàm Sumif có thể tóm gọn qua 3 bước như sau :


1. Xác định cột chứa điều kiện


2. Xác định điều kiện


3. Cột tính tổng thỏa mãn điều kiện trên


Chú ý :


Nếu bỏ quan giá trị Sum_range thì các ô trong vùng Range sẽ được cộng.


Việc ghi nhớ cấu trúc của các hàm trong Excel sẽ giúp các bạn dễ hiểu được cách sử dụng các hàm hơn.


>> Địa chỉ học kế toán tại cầu giấy
>>
Địa chỉ học kế toán tại hà đông
>>
Địa chỉ học kế toán tại long biên
>>
Địa chỉ học kế toán tại thanh xuân

Read more »